Sedež:

Janus Trade, d.o.o.
Koroška cesta 53c
4000 Kranj

Podatki:

ID številka za DDV: SI22035524
Matična številka: 5769868
Osnovni kapital: 10.457,35 EUR
Družba je vpisana v sodni register pri okrožnem državnem sodišču v Kranju, pod vložno številko 1 4882 00

Transakcijski računi:

NLB: SI56 0206 8001 6442 698
SKB: SI56 0313 8100 0412 006
VOLKSBANK: SI56 3000 0000 3874 119